PCOB

PCOB-afdeling Scheveningen
H. Vliem
Westduinweg 139
2583 AA Scheveningen

Tel. 070-3500976

Wie is de PCOB

Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). We vormen een actief netwerk van en voor senioren. Ons doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.

Onze identiteit is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden. De Bijbel als Gods Woord is de basis van ons denken en handelen. Omzien naar elkaar, solidair zijn, verantwoordelijkheid nemen; het zijn belangrijke uitgangspunten voor de PCOB. We realiseren ons dat identiteit geen statisch gegeven is. We zijn niet aan een kerk gebonden.

Onze missie

De PCOB laat vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed, een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging die zich inzet voor alle ouderen.

Kerntaken

Tot de kerntaken van de PCOB behoren:

 • Politiek-maatschappelijke belangenbehartiging op plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau
 • Het bieden van een 'tehuis' voor sociale en culturele activiteiten en het organiseren van deze activiteiten
 • Het maatschappelijk vitaliseren van ouderen. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en het opheffen van leeftijdsdiscriminatie
 • Het centraal ondersteunen van de leden in gewesten en afdelingen in hun bestuurlijke en belangenbehartigende werk

Lokaal actief
De PCOB praat ook of vooral juist mee op lokaal niveau. Veel afdelingen denken bijvoorbeeld mee over gemeentelijk beleid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via Wmo- of cliëntenraden behartigen PCOB-afdelingen de belangen van de leden. Een belangrijk punt is het creëren van goede voorzieningen, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorbeelden daarvan zijn dagopvang, vervoersmogelijkheden, leeftijdsbewust huisvestingsbeleid en professionele ouderenadviseurs.

De PCOB is niet alleen actief op het gebied van belangenbehartiging. De plaatselijke afdelingen investeren dagelijks in ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Zo organiseren zij regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Leden gaan hier naartoe om elkaar te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen of te luisteren naar deskundige gastsprekers. Sommige afdelingen hebben speciale bezoekgroepen opgericht om aandacht te geven aan ouderen die aan huis zijn gebonden.

Werkterreinen
De PCOB werkt op diverse terreinen aan belangenbehartiging:

 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Financiën
 • Wonen
 • Vervoer
 • Identiteit
 • Ouderen en arbeid

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij.


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.pcob.nl/

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.